Startpagina » Veiligheid » Keuren

Keuren

Speciaal voor onze relaties die zorg aanbieden hebben wij onze dienstverlening uitgebreid met het verrichten van de verplichte keuringen van medische apparaten.

Voor het gebruik van medische elektrische toestellen is met oog op de veiligheid van patienten en gebruikers een internationale standaard ingesteld, de NEN-EN-IEC 62353.

Op basis van deze wettelijk verplichte norm dienen medische elektrische toestellen periodiek, en na reparatie, getest te worden. Als daartoe opgeleid en bevoegd keurmeester kunnen wij uw medische apparaten volgens de wettelijk vastgestelde eisen periodiek inspecteren. Van elke keuring wordt een inspectierapportage opgesteld.